Lidija Žigić

Bosna i Hercegovina, predsjednica Uprave NLB banke

Lidija Žigić je diplomirala Menadžment i ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,a magistrirala je u uslužnom biznisu na Visokoj školi modernog biznisa u Beogradu (MBS).

Od 1993. uposlena u međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini: Talijanski Konzorcij u BiH, UN World Food Program u Tuzli i USAID Business Finance na poziciji kreditne referentice.

Od 2003. godine aktivno je uposlena u bankarskom sektoru u Bosni i Hercegovini. Preuzima poziciju voditelja glavne filijale Tuzla HBFBiH 2011. godine. Nakon toga prelazi na funkciju Generalnog direktora/CEO Hypo Alpe-Adria-Leasinga d.o.o. Banja Luka. Do sredine 2014. godine obavlja dužnosti članice Uprave Hypo-Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka. Nakon toga, priključuje se NLB Banci d.d., Sarajevo gdje obavlja funkciju Savjetnice Uprave te po ovlaštenju Uprave obavlja funkciju Izvršne direktorice NLB Banke d.d. Sarajevo. Od januara 2015. godine je članica Uprave NLB Banke d.d. Sarajevo na poziciji izvršne direktorice.

Od 2017. godine je na poziciji presjednika Uprave NLB Banke d.d., Sarajevo i  zadužena je za sektore za poslovanje sa stanovništvom i privredom, sekretarijat i  pravne poslove, sektor za razvoj proizvoda i podršku prodaji, marketing i odnose s javnošću , te ljudske resurse.