Edita Marić

Bosna i Hercegovina, saradnica za pravne poslove i istraživanja

Trenutno zaposlena kao saradnica za pravne poslove i istraživanje u firmi Alchemy Capital. Diplomirala je u oblasti komparativnog i međunarodnog prava na Američkom Univerzitetu u Bosni i Hercegovini 2013. godine.

Tokom i po završetku studija radila je nekoliko studentskih praksi i volontiranja od kojih je posebno značajna praksa u Kongresu SAD-a u trajanju od 6 mjeseci. Magistrirala je u oblasti međunarodnog prava na University College London 2016. godine, kao dobitnica prestižne Chevening stipendije. Njena magistarska teza je objavljena 2017. godine u međunarodnom žurnalu za arbitražu. Aktivno piše i istražuje u oblasti arbitraže, etike i međunarodnog prava. Uživa u radu sa mladim ljudima, te je i mentorica potencijalnim Chevening stipendistima. Smatra da je obrazovanje životni proces i da svaki čovjek treba da bude konstantno otvoren za promjene, poboljšanje i evaluaciju samog sebe, kao i učenje od drugih ljudi.