Blanka Turturro

Češka, direktorica Slow Food Prague

Blanka je studirala na Spa- Wellness and Tourism Professional Institutu te je stekla iskustvo u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima u vanjskoj trgovini, a bila je i organizatorica mnogih međunarodnih događaja. Od 2000.godine je aktivna u nevladinom sektoru gdje je radila na programima sa djecom i odraslima. Trenutno je direktorica organizacije pod nazivom Sloww Food u Pragu u Češkoj. Njeni hobiji su putovanja, pisanje, planinarenje, kuhanje, istraživanje i upoznavanje različitih kultura.