Amra Selesković

BiH, koordinatorica projekta ''Lokalna partnerstva u BiH''

Amra Selesković trenutno koordinira projektom „Lokalna partnerstva u Bosni i Hercegovini“ koji Europska unija finansira, a sprovodi ga Međunarodna organizacija rada. U proteklih 18 godina bila je direktorica „Udruženja Vesta“ a kasnije i konsultantske agencije „Vesta Group“ u okviru kojih je dizajnirala i realizirala više desetina projekta među kojima je 27 bilo finansirano sredstvima Europske…

Amra Selesković trenutno koordinira projektom „Lokalna partnerstva u Bosni i Hercegovini“ koji Europska unija finansira, a sprovodi ga Međunarodna organizacija rada. U proteklih 18 godina bila je direktorica „Udruženja Vesta“ a kasnije i konsultantske agencije „Vesta Group“ u okviru kojih je dizajnirala i realizirala više desetina projekta među kojima je 27 bilo finansirano sredstvima Europske unije. Sticanje zvanja dipl. Inžinjerke  elektrotehnike unaprijedila je postdiplomskim studijem o europskim integracijama. Najveću sreću i životne motive nalazi u porodičnom okruženju, uz supruga, kćerku i sina. U slobodno vrijeme brine o vijeću, čita knjige i kuha za najdraže.