Alma Kratovac

Bosna i Hercegovina, embriologinja

Osnovno i srednje obrazovanje sam završila u Tuzli, a diplomirala i magistrirala na Prirodno- matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu te stekla zvanje Magistrice biologije sa usmjerenjem Genetika.

Nakon dvije godine rada kao embriologinja u privatnojklinici za humanu reprodukciju i neplodnost pružila joj se prilika da blisko sarađuje sa vrsnim stručnjacima u oblasti genetike. Sada vodi tim koji se bavi genetičkim kuracijama, tj. interpretacijom detektovanih mutacija. Njihov najveći klijent je firma Veritas Genetics iz Bostona, a zajednički cilj je analiza i interpretacija, sada već svjetski popularnog, myGenome testa. Alma smatra da je karijera nešto što žena treba njegovati i graditi. Motivišu i inspirišu je ljudi i ideje koje čuje od produhovljenih, kreativnih osoba, a njihovi uspjesi u sferama bliskim genetici kao i svim ostalim oblastima su dokaz koliko toga se može postići i odatle crpi snagu i motivaciju. Životni moto joj je da je sve prolazno osim dobrote i plemenitosti.