Registracija

OPŠTA PRAVILA

Registraciju izvršiti putem obrasca na www.festival.zenski.ba/registracija. Registracija obavezuje učesnike na plaćanje kotizacije na osnovu ispostavljene fakture od strane organizatora.
Potvrdu o uplaćenom iznosu kotizacije/ a učesnik je dužan dostaviti organizatoru, čime će biti potvrđena registracija, odnosno sudjelovanje.

POTVRDA O SUDJELOVANJU I PLAĆENOJ KOTIZACIJI

Pisanu potvrdu o sudjelovanju dobiva svaki učesnik nakon ispravno obavljene prijave i uplate kotizacije. Ukoliko je plaćanje izvršeno u 48 sati prije samog održavanja festivala, potvrdu je potrebno predočiti na registracijskom pultu prilikom prijave. 

KOTIZACIJA

  • Kotizacija uključuje: akreditaciju, prisustvo svim programskim sadržajima Prvog međunarodnog „Festivala savremene žene“;
  • Kotizacija  ne uključuje: smještaj i obroke.

U cijenu kotizacije je uključen PDV.

OTKAZIVANJE FESTIVALA

Ako se Festival otkazuje kao rezultat više sile ili zbog razloga na koje organizator ne može utjecati uplaćena kotizacija se ne vraća. Ukoliko se Festival otkazuje zbog nedovoljnog broja učesnika ili razloga na koje organizator može utjecati uplaćena kotizacija se vraća. Ovo se ne primjenjuje na ostale troškove koje bi učesnik mogao imati. Organizator se obvezuje da će u slučaju otkazivanja Festivala pravovremeno obavjestiti sve prijavljene učesnike najkasnije 5 dana prije istog.

OTKAZIVANJE OD STRANE UČESNIKA

  • Otkaz već potvrđene rezervacije mora biti u pisanom obliku;
  • Povrat kotizacije umanjen za PDV i 30% troškova moguć je samo na temelju pisanog dogovora s organizatorom Festivala;
  • Povrat kotizacije nije moguć za ne ‐ dolazak ili ne ‐ prisustvovanje događanju;
  • U slučaju dvostruke uplate ili preplate, uz adekvatnu popratnu dokumentaciju, ista će biti vraćena nakon festivala.

IZMJENE U PROGRAMU

Organizator zadržava pravo izmjene unutar programa Festivala. Ove izmjene ne mogu utjecati na smanjenje cijene kotizacije ili djelomični povrat iste.

REKLAMACIJE

Za sve reklamacije, molimo da nas kontaktirate na mail: prijava@festival.zenski.ba. Obvezujemo se dostaviti odgovor u roku od 5 radnih dana.

Za sporove je nadležan sud u Tuzli, Bosna I Hercegovina.

X